Home/Service
Service 2018-01-26T06:59:36+00:00

Køleservice – Autoriseret kølefirma med døgnvagt

Køleservice – Professionel kølefirma med salg og service

Køl, frys, is og varme til alle formål

Scotsman leverer alle former for køl, frys, ismaskiner, barmoduler, varmeborde og meget mere til blandt andre medicinalindustrien, sundhedsvæsenet, storkøkkener, hoteller og restaurationer.

Når du samarbejder med os, har du sikkerhed for at få løsninger af høj kvalitet, som passer til dine behov.

Vores erfarne medarbejdere vejleder dig til den optimale løsning i design- og etableringsfasen, ligesom de giver anbefalinger om, hvordan din løsning efterfølgende serviceres bedst muligt.

Kontakt os for en uforpligtende og vejledende samtale omkring dine ønsker.
Anerkendt, certificeret og godkendt kølefirma

Vores produkter er internationalt anerkendt for deres høje kvalitet og store fleksibilitet.

Scotsman er ISO 9001 certificeret og medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening. Vi er godkendt af Kølebranchens Miljøordning (KMO), hvilket sikrer dig, at din installation er både energibesparende og miljømæssig forsvarlig.

Vi leverer alle former for køl, frys, ismaskiner, barmoduler, varmeborde i hele Danmark. Vi tilbyder ordninger for service og forebyggende vedligeholdelse på både egne og fremmede kølerum, fryserum, ismaskiner, skabe, moduler og bordanlæg.

Vores døgnvagtordning sikrer, at vi altid er tilgængelige, når du har brug for os.
Garanti

Vi giver mindst to års garanti på vores produkter.

Lovpligtige eftersyn af køle og fryseanlæg

Køle- og fryseanlæg med en kølemiddelfyldning på mere end 1 kilo skal som minimum have et årligt lovpligtigt eftersyn af et sagkyndigt kølefirma eller en kølemontør. Dette gælder også for varmepumper.

Eftersynet skal ske efter leverandørens anvisninger og af montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af det aktuelle anlæg.

Ved eftersyn på køle- og fryseanlæg med en fyldning på over 2,5 kilo skal den, som foretager eftersynet, være ISO 9001-certificeret.

Nogle kommuner, fx. Københavns Kommune, har specielle krav til eftersyn af køle- og fryseanlæg.

Vi rådgiver dig om, hvilke love og eventuelle lokale regler, som gælder for netop dit anlæg, og laver uforpligtende forslag til en serviceaftale.

Udskiftning af køle- og fryseanlæg med R22-kølemiddel

Siden 1. januar 2015 har det været ulovligt at anvende R22-kølemiddel (HCFC-22) i hele EU. Midlet er skadeligt for miljøet og ozonlaget og blev af EU endeligt udfaset med udgangen af 2014.

Hvis du har et R22-køleanlæg, er det stadig lovligt at holde det i drift. Da vi ikke længere må påfylde kølemiddel på anlægget, kan du risikere at stå i en situation, hvor du mister kølekapaciteten fra den ene dag til den anden.

Derfor bør du overveje, om tiden er inde til udskiftning til et nyt, tidssvarende anlæg. Eller om er muligt at ombygge det eksisterende køle- eller fryseanlæg til drift med et andet kølemiddel.

Som udgangspunkt kan anlæg med en fyldning, der overstiger 10 kilo, ikke ombygges til at bruge et andet kølemiddel.

Kontakt os gerne for at høre, hvordan denne udfordring løses bedst muligt.

Certificeret service til is- og kølemaskiner

Vi har landsdækkende service på de produkter vi forhandler. Vores køleservice er ISO-9001 certificeret.

Udfyld nedenstående formular. Så hjælper du os til at give jer den bedste service.

 

Fra Dansk Service Bog. Indtast dine informationer:

Dit navn*
Firmanavn*
Evt. adresse
CVR-nr:
Rekvisitionsnummer:
Din e-mail*
Dit telefonnummer*


Forepørgsel på service

Vælg type af is eller kølemaskine*
Hvis andet, uddyb venligst
Angiv type/modelnr.
Angiv evt. serienummer
Beskriv hvilket problem I ønsker service til
Vedhæft evt. billeder (PNG, JPG eller PDF)

Evt. kommentarer til din henvendelse

 

Tryk for at læse: Forskrift for køleanlæg i Københavns Kommune

Tryk for at læse: Arbejdstilsynets vejledning om trykbærende udstyr, herunder køleanlæg og varmepumper