Skip to main content

Vi er landets førende på
Service af kølesystemer.

Service af alt i kolde løsninger

Vi tilbyder ordninger for service og forebyggende vedligehold på både egne og andre køle- og fryserum, isterningmaskiner, skabe, moduler og bordanlæg i hele Danmark. Med vores døgnvagtservice har du altid et ekstra kort på hånden, så du kan holde hovedet koldt i køkkenet.

Lovpligtige service-eftersyn af køle- og fryseanlæg

Køle- og fryseanlæg med en fyldning på mere end et kilo skal som minimum have et årligt eftersyn af et certificeret kølefirma eller en kølemontør. Samme regler gælder for varmepumper. Eftersynet skal desuden ske efter leverandørens anvisninger.

Køle- og fryseanlæg med en fyldning på over 2,5 kilo skal tjekkes af en montør fra en virksomhed med ISO 9001-certificering.

Vær opmærksom på, at nogle kommuner, bl.a. Københavns Kommune, har specielle krav til eftersyn af køle- og fryseanlæg. Hos SCOTSMAN rådgiver vi også i love og lokale regler. Vi udarbejder gerne et tilbud på en god serviceaftale til dig.

Udskiftning af køle- og fryseanlæg med R22-kølemiddel

I 2015 kom der nye regler for brug af R22-kølemiddel (HCFC-22) i EU. Midlet er skadeligt for miljøet og ozonlaget og blev af EU endeligt udfaset i 2014. Det er stadig lovligt at holde et R22-køleanlæg i drift, men der må ikke længere fyldes kølemiddel på anlægget. Det betyder, at du kan risikere at stå med et anlæg, der mister kølekapaciteten fra den ene dag til den anden. Derfor bør du overveje, om tiden er inde til et nyt anlæg, eller om det er muligt at ombygge det eksisterende køle- og fryseanlæg til drift med et andet kølemiddel. Som udgangspunkt kan anlæg med en fyldning på mere end 10 kg ikke bygges om.