Skip to main content

Få kompetent og professionel 
Rådgivning om kølesystemer.

Køle- og fryserum til
professionelle

Et rum er ikke bare et rum. Et professionelt køle- og fryserum er en central medspiller, som indgår i den daglige drift – naturligt og gnidningsløst. Det kræver omtanke, indsigt og professionel viden. Hos SCOTSMAN guider vi jer sikkert igennem vores COOL 5-proces, så I får den rigtige løsning første gang.

Udnyt pladsen bedre. Vi hjælper jer med at optimere jeres space management. Vi tegner i kvadratmeter, og tænker i kubikmeter.

Har I tænkt på alt? Vi sørger for at stille de rigtige spørgsmål, så den endelige løsning dækker alle jeres behov og tager højde for netop jeres arbejdsflow.

Slå koldt vand i blodet. Med et køle- og fryserum fra SCOTSMAN får I en løsning, der holder den rette temperatur hele dagen – hver dag og hurtig udrykning på service.

COOL 5-PROCES

Vi guider jer gennem vores Cool 5-proces med 5 simple steps, så I kommer rundt om alle relevante aspekter ved jeres nye køle-fryserum. Det sikrer, at I får den helt rigtige løsning – første gang.

Krav, ønsker og
behov

Første trin i vores proces er, at I fortæller os om jeres krav og ønsker til et nyt køle- og fryserum, og hvad kølebehovet er i jeres daglige drift og arbejde. På den baggrund kan vi skitsere en mulig løsning og en budgetramme, som kan danne grundlag for den videre planlægning og afklaring af projektet.

Rådgivning og
praktik

Som næste led i processen kommer vi ud og besøger jer on location, så vi kan danne os et godt indtryk af de fysiske rammer og muligheder. I får konkret rådgivning om placering, installation og tekniske løsninger. Samtidig vejleder vi om indretning og placering af indgange i forhold til det konkrete daglige arbejde i samarbejde med jer.

Projektering og
planlægning

Vi tegner den endelige løsning, så I kan se præcis, hvad I får og giver jer en tidsplan for levering og installation. Når det endelige projekt og tilbud er godkendt, opretter vi ordren og sætter den i produktion.

Installation og
certificering

Køle- og fryserummet installeres af vores professionelle montører, og de kører ikke igen, før alt er testet tilfredsstillende og I har fået en grundig vejledning i brugen af jeres nye køle- og fryserum. Vi tegner også en serviceplan i samråd med jer og sørger for den rette ISO-certificering og teknisk dokumentation.

Service og
vedligehold

Vi tegner den endelige løsning, så I kan se præcis, hvad I får og giver jer en tidsplan for levering og installation. Når det endelige projekt og tilbud er godkendt, opretter vi ordren og sætter den i produktion.

Standard køle-
og fryserum

Et standard kølerum leveres i faste mål. Næsten plug and play-løsning, hvor kølerummet bliver installeret og tændt for. Så virker det.

MCR (Modular) standardrum. 80 størrelser, to højder, springer i 300 mm moduler, op til 22 m3, hurtigere levering og hurtig montage.

Special køle- og
fryserum

Her er det dialog og samarbejde med kunden, der gør forskellen. SCOTSMAN Køleteknik leverer hvert år mange skræddersyede kølerum, og der er sjældent to, der er ens. Vi har derfor mange års erfaring og ekspertise i at udvikle og levere de helt rigtige kølerum. Det giver tryghed og sikkerhed for at alle tænkelige forhold er taget i betragtning før rummet monteres.

UCR (Universal) fleksible rum, bygges efter mål op til 44 m3, springer i 100 mm moduler, vinkler der ikke er 90°C, flere isoleringstykkelser.