BAR-LINE Ismaskiner

Professionelle isterningmaskiner fra BAR-LINE

Bar-Line er udvidet og omfatter både en bred palette af isterningsmaskiner med indbygget magasin og en serie af modulare maskiner, der er forberedt for installation på et ismagasin, der afpasses efter ismaskinens størrelse og det aktuelle behov.

BAR-LINE til 4 typer is: CUBE, TERNING, NUGGET, BRUDIS

AgIONTM anti bakteriebeskyttelse af maskinernes støbte komponenter bidrager til at reducere væksten af bakterier og mikroorganismer i maskinernes magasiner og komponenter og sikrer en høj grad af fødevaresikkerhed.

Harvest Assist Systemet (HAS) på de modulare isterningsmaskiner nedbringer produktionstiden og bidrager dermed til en reduktion af energiforbruget i forhold til tilsvarende konkurrerende maskiner.

Energieffektiviteten er i top på BAR-LINE ismaskiner. Strøm- og vandforbruget er i BAR-LINE ismaskiner nedbragt til et absolut minimum og bidrager dermed til en øget rentabilitet i forhold til tilsvarende konkurrerende produkter, hvilket gør valget af BAR-LINE til en miljørigtig beslutning.

En dedikeret serviceorganisation med veluddannede serviceteknikere og et reservedelsberedskab i Danmark sikrer, at Deres BAR-LINE ismaskiner fungerer optimalt og hele tiden.

Vi tilbyder udkaldsservice såvel som serviceaftaler, så Deres BAR-LINE ismaskiner til enhver tid opfylder Levnedsmiddelkontrollens strengeste krav.

+45 70 15 33 88